Opleidingen

NEN3140

RvH Opleiding NEN3140

Ron van Hoof deelt graag zijn kennis met u rondom de NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon. De tak RvH opleidingen binnen RVH Electrotechniek verzorgt vanaf 2021 deze opleiding op locatie.

Medewerkers die bij hun werkzaamheden te maken hebben met gevaren rondom elektriciteit, mogen volgens  het Arbobesluit deze werkzaamheden alleen verrichten als ze hiervoor beschikken over de juiste kennis, kunde en ervaring en over het juiste inzicht. Ook moeten zij voor deze werkzaamheden worden aangesteld. In de NEN3140 is deze regelgeving nader uitgewerkt en wordt een medewerker aangesteld als hij een aanwijzing krijgt. Voldoende Onderricht Persoon (VOP) is een titel van een aanwijzing.

De NEN3140 beschrijft de wijze waarop de bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen veilig plaats kan vinden.

In deze cursus leren de medewerkers:

 • De regelgeving betreft veilig werken in de elektrotechniek
 • Basisbegrippen elektrotechniek
 • Het omgaan met draden en kabels
 • Elektrische verbindingen
 • Gevaren van elektriciteit
 • Beschermingsmiddelen
 • Aanwijsbeleid volgens de NEN3140
 • Spanningsloos werken
 • Werken in nabijheid van actieve delen onder spanning en binnen de gevarenzone
 • Eisen aan de werkplek
 • Veilig vervangen van smeltpatronen
 • Veilig omgaan met;
 • Aardlekschakelaars
 • Veiligheidsaarding
 • Thermische beveiliging
 • Elektrische gereedschappen en materialen
 • Werken in een omgeving met risico verhogende omstandigheden
 • Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur
 • Vervangen van elektrisch materieel

De cursus omvat een volledige lesdag d.m.v. uitleg a.d.h.v. een presentatie,  incl. koffie, thee en lunch. Aan het einde van de dag volgt er een examen van 50 vragen als afsluiting, bij voldoende resultaat ontvangt men een officieel certificaat. Kosten voor deze opleiding zijn € 220,- per persoon.

Heeft u vragen en/of interesse in deze cursus dan kunt u contact opnemen met ons.